યશવંત પોતાના ગામની પ્રાયમરી સ્કૂલમાં કવોરન્ટાઈન થયા અને શાળાની કાયાપલટ કરી! @yashvant_91

rjdhvanit, Dhvanit, yashvant, hashmukh, gujarat, gujarati, ahmedad, AMDAVAD, gujaratfightscovid19, IndiaFightsCorona, #Lockdown, quarantine, Radiomirchi, MirchiGujarati, CoronaVirus, coronawarrior, covid19

યશવંત પોતાના ગામની પ્રાયમરી સ્કૂલમાં કવોરન્ટાઈન થયા અને શાળાની કાયાપલટ કરી! @yashvant_91 #rjdhvanit #Dhvanit #yashvant #hashmukh #gujarat #gujarati #ahmedad #AMDAVAD #gujaratfightscovid19 #IndiaFightsCorona ##Lockdown #quarantine #Radiomirchi #MirchiGujarati #CoronaVirus #coronawarrior #covid19

યશવંત પોતાના ગામની પ્રાયમરી સ્કૂલમાં કવોરન્ટાઈન થયા અને શાળાની કાયાપલટ કરી! @yashvant_91 #rjdhvanit #Dhvanit #yashvant #hashmukh #gujarat #gujarati #ahmedad #AMDAVAD #gujaratfightscovid19 #IndiaFightsCorona ##Lockdown #quarantine #Radiomirchi #MirchiGujarati #CoronaVirus #coronawarrior #covid19

Let's Connect

sm2p0