...આ whatsappના લીધે કેટલાંય લોકોને છેક હવે ખબર પડી કે ખમણ તો ચણાના લોટમાંથી બને...

Summer, AhmedabadHeat, SummerIsHere

Let's Connect

sm2p0