નવરા પડો ત્યારે તમારા Whatsappની media files check કરજો, એમાં એવી એવી images જોવા મળશે કે ઘડી ભર તમને એમ થશે કે, "આ મારો phoneજ નથી..." Good Night

Amdavad.

Let's Connect

sm2p0