What would you call this આજ થ આઠ વર ષ પહ લ આ ફ ટ મ ફ સબ ક પર મ ક ય હત વ ત એમ હત ક mirchi studio પર બ જણ અમન મન અન ચ ર ગન મળવ આવ ય હત હ એ બ ન ન પહ લ જ વ ર મળ રહ લ વ તચ ત કરત અચ નક જ મ ર ધ ય ન પડ ય Both of them were wearing exactly the same shoes that me and Chirag Tripathi were wearing Same colours same design Whatta

#coincidence! #throwback #same #shoes
What would you call this? 

આજ થી આઠ વર્ષ પહેલા આ ફોટો મેં ફેસબુક પર મૂક્યો હતો. વાત એમ હતી કે mirchi studio પર બે જણા અમને (મને અને ચિરાગને) મળવા આવ્યા હતા. હું એ બંનેને પહેલી જ વાર મળી રહેલો. વાતચીત કરતાં અચાનક જ મારું ધ્યાન પડ્યું. Both of them were wearing exactly the same shoes that me and Chirag Tripathi were wearing! Same colours, same design. 

Whatta #coincidence!

#throwback #same #shoes

What would you call this?

આજ થી આઠ વર્ષ પહેલા આ ફોટો મેં ફેસબુક પર મૂક્યો હતો. વાત એમ હતી કે mirchi studio પર બે જણા અમને (મને અને ચિરાગને) મળવા આવ્યા હતા. હું એ બંનેને પહેલી જ વાર મળી રહેલો. વાતચીત કરતાં અચાનક જ મારું ધ્યાન પડ્યું. Both of them were wearing exactly the same shoes that me and Chirag Tripathi were wearing! Same colours, same design.

Whatta #coincidence!

#throwback #same #shoes

What would you call this? આજ થી આઠ વર્ષ પહેલા આ ફોટો મેં ફેસબુક પર મૂક્યો હતો. વાત એમ હતી કે mirchi studio પર બે જણા અમને (મને અને ચિરાગને) મળવા આવ્યા હતા. હું એ બંનેને પહેલી જ વાર મળી રહેલો. વાતચીત કરતાં અચાનક જ મારું ધ્યાન પડ્યું. Both of them were wearing exactly the same shoes that me and Chirag Tripathi were wearing! Same colours, same design. Whatta #coincidence! #throwback #same #shoes

Let's Connect

sm2p0