આબુ, દીવ અને ઉદૈપુરથી કંટાળ્યા યાર.... આ સિવાય weekendમાં જવા લાયક કોઈ સ્થળ હોય તો બોલો!!??!!!

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0