અલ્યા, આ કઈ જગ્યા છે અમદાવાદની? જાઓ પહલે ઉસ આદમીકા નામ લેકે આઓ જિસને યહ તસ્વીર બનાઈ હૈ! બચ્ચન સાહેબે ટ્વીટ કર્યો આ ફોટો ને સાલું આપણને ખબર જ નથી આ દીવાલ ક્યાંની છે! Amitabh Bachchan

wallpainting, ahmedabad, amitabhbachchan, sachintendulkar, latamangeshkar

RJ Dhvanit,  wallpainting, ahmedabad, amitabhbachchan, sachintendulkar, latamangeshkar

અલ્યા, આ કઈ જગ્યા છે અમદાવાદની?

જાઓ પહલે ઉસ આદમીકા નામ લેકે આઓ જિસને યહ તસ્વીર બનાઈ હૈ!

બચ્ચન સાહેબે ટ્વીટ કર્યો આ ફોટો ને સાલું આપણને ખબર જ નથી આ દીવાલ ક્યાંની છે!

#wallpainting #ahmedabad #amitabhbachchan #sachintendulkar #latamangeshkar Amitabh Bachchan

અલ્યા, આ કઈ જગ્યા છે અમદાવાદની? જાઓ પહલે ઉસ આદમીકા નામ લેકે આઓ જિસને યહ તસ્વીર બનાઈ હૈ! બચ્ચન સાહેબે ટ્વીટ કર્યો આ ફોટો ને સાલું આપણને ખબર જ નથી આ દીવાલ ક્યાંની છે! #wallpainting #ahmedabad #amitabhbachchan #sachintendulkar #latamangeshkar Amitabh Bachchan

Let's Connect

sm2p0