‘મહા હેતવાળી’ નું ટ્રી ઈડીયટ વર્ઝન - ‘રે માણસ... ‘ Vocals : @adityagadhviofficial Arrangements: @darshandwivedi Lyrics : @palash.popeye And @dhvanitthaker With Pranams to the original creator Kavi Dalpatram . Lots of love to Aditya Gadhvi, Rachintan Trivedi and team Folk Box

tree, songs, gujarat, gujarati, mahahetvali, treeidiot, rjdhvanit, ahmedabad

RJ Dhvanit,  tree, songs, gujarat, gujarati, mahahetvali, treeidiot, rjdhvanit, ahmedabad

‘મહા હેતવાળી’ નું ટ્રી ઈડીયટ વર્ઝન -

‘રે માણસ... ‘

Vocals : @adityagadhviofficial
Arrangements: @darshandwivedi
Lyrics : @palash.popeye And @dhvanitthaker

With Pranams to the original creator Kavi Dalpatram .

Lots of love to Aditya Gadhvi, Rachintan Trivedi and team Folk Box

#tree #songs #gujarat #gujarati #mahahetvali #treeidiot #rjdhvanit #ahmedabad

‘મહા હેતવાળી’ નું ટ્રી ઈડીયટ વર્ઝન - ‘રે માણસ... ‘ Vocals : @adityagadhviofficial Arrangements: @darshandwivedi Lyrics : @palash.popeye And @dhvanitthaker With Pranams to the original creator Kavi Dalpatram . Lots of love to Aditya Gadhvi, Rachintan Trivedi and team Folk Box #tree #songs #gujarat #gujarati #mahahetvali #treeidiot #rjdhvanit #ahmedabad

Let's Connect

sm2p0