આજે Vismay Accident Caseને એક વર્ષ થયું આપણે ત્યાં Imported ગાડીઓ તો છે, પણ, Imported Mindset નથી; અને, Imported Traffic Sense તો નથીજ!

Saddened

Let's Connect

sm2p0