દરેક ગુજરાતીના ત્રણ સંકલ્પ ૧ - હું માસ્ક પહેર્યા વગર બહાર નહિ નીકળું ૨- હું સોશીયલ ડિસ્ટન્સીંગ રાખીશ અને દો ગજ દૂરી ની વાત ભૂલીશ નહિ ૩- હું દિવસમાં વારંવાર સાબુથી હાથ ધોઈશ અને સેનેટાઇઝ કરીશ

Vijay

દરેક ગુજરાતીના ત્રણ સંકલ્પ ૧ - હું માસ્ક પહેર્યા વગર બહાર નહિ નીકળું ૨- હું સોશીયલ ડિસ્ટન્સીંગ રાખીશ અને દો ગજ દૂરી ની વાત ભૂલીશ નહિ ૩- હું દિવસમાં વારંવાર સાબુથી હાથ ધોઈશ અને સેનેટાઇઝ કરીશ #Vijay

Let's Connect

sm2p0