સ્ટેડિયમવાળા ડ્રાઈવ- થ્રુ વેક્સિનેશન સેન્ટર પર આજે સવારથી લાઈનો નથી. જલદી નંબર આવી જાય છે. બે-ત્રણ કલાક રાહ નહીં જોવી પડે. Video shot on Thursday afternoon

rjdhvanit, drivethru, vaccination, vaccine, ahmedabad, amdavad, gujarati, gujarat, navarangpura, doctor, frontliners, frontlineworkers, corona, covid_19, ahmedabadi, dhvanit, radiomirchi, mirchi, mirchigujarati

સ્ટેડિયમવાળા ડ્રાઈવ- થ્રુ વેક્સિનેશન સેન્ટર પર આજે સવારથી લાઈનો નથી. જલદી નંબર આવી જાય છે. બે-ત્રણ કલાક રાહ નહીં જોવી પડે.

Video shot on Thursday afternoon

#rjdhvanit #drivethru #vaccination #vaccine #ahmedabad #amdavad #gujarati #gujarat #navarangpura #doctor #frontliners #frontlineworkers #corona #covid_19 #ahmedabadi #dhvanit #radiomirchi #mirchi #mirchigujarati

સ્ટેડિયમવાળા ડ્રાઈવ- થ્રુ વેક્સિનેશન સેન્ટર પર આજે સવારથી લાઈનો નથી. જલદી નંબર આવી જાય છે. બે-ત્રણ કલાક રાહ નહીં જોવી પડે. Video shot on Thursday afternoon #rjdhvanit #drivethru #vaccination #vaccine #ahmedabad #amdavad #gujarati #gujarat #navarangpura #doctor #frontliners #frontlineworkers #corona #covid_19 #ahmedabadi #dhvanit #radiomirchi #mirchi #mirchigujarati

Let's Connect

sm2p0