એમ થાય છે કે બસ હું અત્યારે ઊંઘી જાઉં અને જયારે આંખ ખુલે ત્યારે સીધી પરમ દિવસ ની સવાર પડે... Very Tired. Good Night

Amdavad

Let's Connect

sm2p0