બોલો કોણ જીતશે, VEER Pratap Singh કે ZAARA Haayat Khan?

VeerZaara, KKRvsKXIP, IPLFinal

RJ Dhvanit,  VeerZaara, KKRvsKXIP, IPLFinal

બોલો કોણ જીતશે, VEER Pratap Singh કે ZAARA Haayat Khan?

#VeerZaara #KKRvsKXIP #IPLFinal

બોલો કોણ જીતશે, VEER Pratap Singh કે ZAARA Haayat Khan? #VeerZaara #KKRvsKXIP #IPLFinal

Let's Connect

sm2p0