વાદલડી વરસી રે... Vadaladi Varsi Re... સાંભળ્યો હશે અનેક વાર. ચાલો, એના વિશે જરા વિચારીએ એક વાર. આ ગરબાનું મારું interpretation કંઈક આવું છે... Garba of the day : Vadaladi Varsi Re!

garba, garbaoftheday, dhunoftheday, radiomirchi, mirchigujarati, gujarati, raas, navratri2020, navratri, dotd, dhvanit, rjdhvanit

વાદલડી વરસી રે... Vadaladi Varsi Re... સાંભળ્યો હશે અનેક વાર. ચાલો, એના વિશે જરા વિચારીએ એક વાર. આ ગરબાનું મારું interpretation કંઈક આવું છે... Garba of the day : Vadaladi Varsi Re! #garba #garbaoftheday #dhunoftheday #radiomirchi #mirchigujarati #gujarati #raas #navratri2020 #navratri #dotd #dhvanit #rjdhvanit

Let's Connect

sm2p0