:: વરસાદનો એક ફાયદો તો ખરો; Two Wheeler ચલાવતા લોકો Mobile પર વાત તો "ના" કરે :: // Happy Monsoon Amdavad //

Rain, Monsoon

RJ Dhvanit,  Rain, Monsoon

:: વરસાદનો એક ફાયદો તો ખરો; Two Wheeler ચલાવતા લોકો Mobile પર વાત તો "ના" કરે ::

// Happy Monsoon Amdavad //
#Rain #Monsoon

:: વરસાદનો એક ફાયદો તો ખરો; Two Wheeler ચલાવતા લોકો Mobile પર વાત તો "ના" કરે :: // Happy Monsoon Amdavad // #Rain #Monsoon

Let's Connect

sm2p0