હું પણ પત્તાની વાત કરું છું અને એ પણ પત્તાની વાત કરે છે; પણ બંને વાતો જુદી છે....

treeidiot, treeidiots, Goodnight, Amdavad!

Let's Connect

sm2p0