પરિસ્થિતિ ગંભીર છે. કોરોના પેશન્ટ્સ અને એમના સગાંવહાલા માટે ટિફિન સર્વિસનું લિસ્ટ ફરી શેર કરું છું. આ લિંક પર ક્લિક કરો. https://bit.ly/FiACares આ લિસ્ટ અમદાવાદનું છે. બીજા શહેરના મિત્રો એમના શહેરની વિગત અહીં કમેન્ટ સેકશનમાં મૂકી શકશે. જે પરિવારોને જરુર હોય તેમને ટેગ કરો. જે આવી સેવા આપતા હોય તેમને પણ ટેગ કરો. Thanks Rohan Bhatt and Esha Shah for updating this consolidated list. @foodoholicsinahmedabad For future, this list is available on their page as a post under the topic - FiA Cares, so that it is easy to find. Master Directory for Tiffin Service Providers for Covid Patients. :: https://bit.ly/FiACares :: Tag those in need, and those in service. ❤️

rjdhvanit

RJ Dhvanit,  rjdhvanit

પરિસ્થિતિ ગંભીર છે.

કોરોના પેશન્ટ્સ અને એમના સગાંવહાલા માટે ટિફિન સર્વિસનું લિસ્ટ ફરી શેર કરું છું. આ લિંક પર ક્લિક કરો.

https://bit.ly/FiACares

આ લિસ્ટ અમદાવાદનું છે. બીજા શહેરના મિત્રો એમના શહેરની વિગત અહીં કમેન્ટ સેકશનમાં મૂકી શકશે.

જે પરિવારોને જરુર હોય તેમને ટેગ કરો. જે આવી સેવા આપતા હોય તેમને પણ ટેગ કરો.

Thanks Rohan Bhatt and Esha Shah for updating this consolidated list. @foodoholicsinahmedabad

For future, this list is available on their page as a post under the topic - FiA Cares, so that it is easy to find.

Master Directory for Tiffin Service Providers for Covid Patients.
:: https://bit.ly/FiACares ::

Tag those in need, and those in service. ❤️

#rjdhvanit

પરિસ્થિતિ ગંભીર છે. કોરોના પેશન્ટ્સ અને એમના સગાંવહાલા માટે ટિફિન સર્વિસનું લિસ્ટ ફરી શેર કરું છું. આ લિંક પર ક્લિક કરો. https://bit.ly/FiACares આ લિસ્ટ અમદાવાદનું છે. બીજા શહેરના મિત્રો એમના શહેરની વિગત અહીં કમેન્ટ સેકશનમાં મૂકી શકશે. જે પરિવારોને જરુર હોય તેમને ટેગ કરો. જે આવી સેવા આપતા હોય તેમને પણ ટેગ કરો. Thanks Rohan Bhatt and Esha Shah for updating this consolidated list. @foodoholicsinahmedabad For future, this list is available on their page as a post under the topic - FiA Cares, so that it is easy to find. Master Directory for Tiffin Service Providers for Covid Patients. :: https://bit.ly/FiACares :: Tag those in need, and those in service. ❤️ #rjdhvanit

Let's Connect

sm2p0