આ દિલ્હી નથી અમદાવાદ છે! અમદાવાદ થી પાટણ જતા ધુમ્મસ તો જુવો... Thanks @riddhi050415 for sharing this.

rjdhvanit, amdavad, gujarati, radio, mirchi

આ દિલ્હી નથી અમદાવાદ છે! અમદાવાદ થી પાટણ જતા ધુમ્મસ તો જુવો...
Thanks @riddhi050415 for sharing this.

#rjdhvanit #amdavad #gujarati #radio #mirchi

આ દિલ્હી નથી અમદાવાદ છે! અમદાવાદ થી પાટણ જતા ધુમ્મસ તો જુવો... Thanks @riddhi050415 for sharing this. #rjdhvanit #amdavad #gujarati #radio #mirchi

Let's Connect

sm2p0