થેંકયુ ડો.હંસલ ભચેચ! સર, તમે તો પોતે તમારી કલમ થકી ગુજરાતીઓને પ્રેમના પાઠ શીખવ્યા છે! Thank you so much!

VitaminShe, gujaratifilm, અબજનતાબોલેગી

RJ Dhvanit,  VitaminShe, gujaratifilm, અબજનતાબોલેગી

થેંકયુ ડો.હંસલ ભચેચ!

સર, તમે તો પોતે તમારી કલમ થકી ગુજરાતીઓને પ્રેમના પાઠ શીખવ્યા છે!

Thank you so much!

#VitaminShe #gujaratifilm
#અબજનતાબોલેગી

થેંકયુ ડો.હંસલ ભચેચ! સર, તમે તો પોતે તમારી કલમ થકી ગુજરાતીઓને પ્રેમના પાઠ શીખવ્યા છે! Thank you so much! #VitaminShe #gujaratifilm #અબજનતાબોલેગી

Let's Connect

sm2p0