આ ઉત્તરાયણે પતંગ સાથે પોતાનું ગળું પણ બચાવો! Thank you DCP Ajit Rajyan, @ahmedabadpolice and HDFC for being the part of this initiative

MirchiSafetyBelt, mirchi, rjdhvanit, radio, uttrayan

આ ઉત્તરાયણે પતંગ સાથે પોતાનું ગળું પણ બચાવો! Thank you DCP Ajit Rajyan, @ahmedabadpolice and HDFC for being the part of this initiative
#MirchiSafetyBelt #mirchi #rjdhvanit #radio #uttrayan

આ ઉત્તરાયણે પતંગ સાથે પોતાનું ગળું પણ બચાવો! Thank you DCP Ajit Rajyan, @ahmedabadpolice and HDFC for being the part of this initiative #MirchiSafetyBelt #mirchi #rjdhvanit #radio #uttrayan

Let's Connect

sm2p0