:: આખા નૂડલ્સ? :: તો તો પછી અડધા નૂડલ્સ પણ મળતા હશે નહિ? //Taken at Today.

AmdavadNationalBookFair

RJ Dhvanit,  AmdavadNationalBookFair

:: આખા નૂડલ્સ? ::

તો તો પછી અડધા નૂડલ્સ પણ મળતા હશે નહિ?

//Taken at #AmdavadNationalBookFair Today.

:: આખા નૂડલ્સ? :: તો તો પછી અડધા નૂડલ્સ પણ મળતા હશે નહિ? //Taken at #AmdavadNationalBookFair Today.

Let's Connect

sm2p0