"આ વેકેશનમાં મારા મમ્મીના ઘરે રહેવા નથી જવું." આ એવું વાક્ય છે જે કોઈ પણ પતિ સાંભળે એટલે એના પગ નીચેથી વેકેશન ખસી જાય!

SummerVacations, OldvsNew

Let's Connect

sm2p0