‘ગાંધી’ ફિલ્મના તેલુગુ ડબિંગમાં ગાંધીજીના પાત્ર માટે અવાજ કોણે આપ્યો હતો? એસ.પી.બાલાસુબ્રમન્ય! ‘ઓ મારિયા...’, ‘આજા મેરી જાન...’, ‘સચ મેરે યાર હૈ...’ કે ‘અપ્પુરાજા’ વિશે વાત આવતા અઠવાડિયે. આજે વહાલા SPBના બીજા ગમતા ગીતોની વાત.

spbalasubramaniam, dhunoftheday, RadioMirchi, MirchiGujarati, dhvanit, rjdhvanit

‘ગાંધી’ ફિલ્મના તેલુગુ ડબિંગમાં ગાંધીજીના પાત્ર માટે અવાજ કોણે આપ્યો હતો? એસ.પી.બાલાસુબ્રમન્ય! ‘ઓ મારિયા...’, ‘આજા મેરી જાન...’, ‘સચ મેરે યાર હૈ...’ કે ‘અપ્પુરાજા’ વિશે વાત આવતા અઠવાડિયે. આજે વહાલા SPBના બીજા ગમતા ગીતોની વાત. #spbalasubramaniam #dhunoftheday #RadioMirchi #MirchiGujarati #dhvanit #rjdhvanit

Let's Connect

sm2p0