કોંગ્રેસ નેતા બદરુદ્દીન શેખનું કોરોનાએ લીધે મોડી રાત્રે અવસાન. અખા ત્રીજના હજારો લગ્નો પોસ્ટપોન થયા. Sorry for the negative news on a Monday Morning. Listen to Dhvanit’s Akhbarnagar for 27th April here -https://t.co/OHgbq82I37

Akhbarnagar, ahmedabad, gujarat, StayHomeStaySafe

કોંગ્રેસ નેતા બદરુદ્દીન શેખનું કોરોનાએ લીધે મોડી રાત્રે અવસાન. અખા ત્રીજના હજારો લગ્નો પોસ્ટપોન થયા. Sorry for the negative news on a Monday Morning. Listen to Dhvanit’s Akhbarnagar for 27th April here -https://t.co/OHgbq82I37 #Akhbarnagar #ahmedabad #gujarat #StayHomeStaySafe

Let's Connect

sm2p0