:: ગમ્મે તેવો sophisticated માણસ કેમ ના હોય, પાણીપુરીની લારી પર એનો ટર્ન આવે એ પેહલા એકાદ વખત તો હાથ લાંબો થઈજ જાય ::

Food, Ahmedabad, PaaniPuri

Let's Connect

sm2p0