હું અને નાનીમા હિંચકે બેઠા હતા એટલામાં Society પાસેથી એક Harley Davidson નીકળી... નાનીમા ઉવાચ: આ ફટફટીયું તો જો! બિચારાનું Silencer ફાટી ગયું લાગે છે!!!

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0