આવા દિવસો ક્યારે આવશે? હાય રે Social Distancing! Credits: Internet.

socialdistancing, precovid19, coronavirus, RadioMirchi, MirchiGujarati, RjDhvanit

આવા દિવસો ક્યારે આવશે? હાય રે Social Distancing!

Credits: Internet.

#socialdistancing #precovid19 #coronavirus #RadioMirchi #MirchiGujarati #RjDhvanit

આવા દિવસો ક્યારે આવશે? હાય રે Social Distancing! Credits: Internet. #socialdistancing #precovid19 #coronavirus #RadioMirchi #MirchiGujarati #RjDhvanit

Let's Connect

sm2p0