બધાને કાલે એક વાત તો સમજાઈ જ ગઈ; આપણા કોઈનાય smartphones નું ગજું નથી. જરાય એટલે જરાય નથી! https://t.co/OcXrdAm0HB

Supermoon…

Let's Connect

sm2p0