આજ શ ય મલ સ મ લ આરત મ ન શ સ થ ગ ટ ર ગરબ Singers Aarti Shyamal Saumil Munshi and Dhvanit Guitar Sanket Khandekar Sound Recording and Mixing Darshan Dwivedi

#guitargarba #guitar #garba #unplugged #navratri2016

આજે શ્યામલ-સૌમિલ-આરતી મુન્શી સાથે ગિટાર ગરબા!

Singers: Aarti - Shyamal - Saumil Munshi and Dhvanit
Guitar: Sanket Khandekar
Sound Recording and Mixing: Darshan Dwivedi

#guitargarba #guitar #garba #unplugged #navratri2016

આજે શ્યામલ-સૌમિલ-આરતી મુન્શી સાથે ગિટાર ગરબા! Singers: Aarti - Shyamal - Saumil Munshi and Dhvanit Guitar: Sanket Khandekar Sound Recording and Mixing: Darshan Dwivedi #guitargarba #guitar #garba #unplugged #navratri2016

Let's Connect

sm2p0