રોજ એક ગરબા વિશે વાત કરું તો તમને સાંભળવું ગમશે કે પછી એટલો ટાઈમ નથી?! જો તમારો જવાબ ‘હા’ હોય તો જ આ બધી મહેનત કરું. નહીં તો આ બધું કોન્ટેન્ટ મારા રેડિયો show પર જ સીમિત રહી જશે. Today’s Garba of the Day - DAKLA. Bhumik Shah

dakla, garba, garbaoftheday, dhunoftheday, radiomirchi, mirchigujarati, gujarati, raas, navratri2020, navratri, dotd, dhvanit, rjdhvanit

રોજ એક ગરબા વિશે વાત કરું તો તમને સાંભળવું ગમશે કે પછી એટલો ટાઈમ નથી?! જો તમારો જવાબ ‘હા’ હોય તો જ આ બધી મહેનત કરું. નહીં તો આ બધું કોન્ટેન્ટ મારા રેડિયો show પર જ સીમિત રહી જશે. Today’s Garba of the Day - DAKLA. Bhumik Shah #dakla #garba #garbaoftheday #dhunoftheday #radiomirchi #mirchigujarati #gujarati #raas #navratri2020 #navratri #dotd #dhvanit #rjdhvanit

Let's Connect

sm2p0