આ અમદાવાદ છે... અહિયાં લોકો સવારે 'મહાદેવ' અને, રાત્રે Shambhu's જાય છે... ...આ અમદાવાદ છે

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0