ગઈકાલે હું એક મંદિરમાં દર્શન કરવા ગયો હતો, ત્યાં મંદિરમાં લોકોને ભાગવાનની મૂર્તિ સાથે selfie લેતા જોયા... આવનારા દિવસોમાં મંદિરમાં સુચના લખાય તો નવાઈ નહિ "ભગવાન સાથે Selfie લેવાની મનાઈ છે."

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0