સોમવારથી અમદાવાદમાં માત્ર રાત્રિ કર્ફ્યુ. વડોદરા, સુરત અને રાજકોટ પણ નાઈટ કર્ફ્યુ રહેશે.

rjdhvanit, stayhome, stayhomestaysafe

RJ Dhvanit,  rjdhvanit, stayhome, stayhomestaysafe

સોમવારથી
અમદાવાદમાં
માત્ર રાત્રિ કર્ફ્યુ.

વડોદરા, સુરત અને રાજકોટ પણ નાઈટ કર્ફ્યુ રહેશે.

#rjdhvanit #stayhome #stayhomestaysafe

સોમવારથી અમદાવાદમાં માત્ર રાત્રિ કર્ફ્યુ. વડોદરા, સુરત અને રાજકોટ પણ નાઈટ કર્ફ્યુ રહેશે. #rjdhvanit #stayhome #stayhomestaysafe

Let's Connect

sm2p0