મારી વાત સાંભળીને આવી ગઈને સ્માઈલ? . .

rjdhvanit, mirchigujarati, schoollovestory, firstlovestory, schoolcrush, firstlove, ahmedabad, gujarat, innocentlove, dhvanit

મારી વાત સાંભળીને આવી ગઈને સ્માઈલ?
.
.
#rjdhvanit #mirchigujarati #schoollovestory #firstlovestory #schoolcrush #firstlove #ahmedabad #gujarat #innocentlove #dhvanit

મારી વાત સાંભળીને આવી ગઈને સ્માઈલ? . . #rjdhvanit #mirchigujarati #schoollovestory #firstlovestory #schoolcrush #firstlove #ahmedabad #gujarat #innocentlove #dhvanit

Let's Connect

sm2p0