ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાથે RJ ધ્વનિતની વાતચીત. Listen to what Honourable CM Shri Vijaybhai Rupani has to say about 21 Days @vijayrupanibjp

Lockdown, Indiafightscorona, RjDhvanit, RadioMirchi, MirchiGujarati

ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાથે RJ ધ્વનિતની વાતચીત.

Listen to what Honourable CM Shri Vijaybhai Rupani has to say about 21 Days #Lockdown
@vijayrupanibjp #Indiafightscorona #RjDhvanit #RadioMirchi #MirchiGujarati

ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાથે RJ ધ્વનિતની વાતચીત. Listen to what Honourable CM Shri Vijaybhai Rupani has to say about 21 Days #Lockdown @vijayrupanibjp #Indiafightscorona #RjDhvanit #RadioMirchi #MirchiGujarati

Let's Connect

sm2p0