અમદાવાદની ફર્સ્ટ કોરોના પેશન્ટ સાથે ધ્વનિતની વાતચીત. RJ Dhvanit Talks to Ahmedabad’s First Covid-19 Patient. આ વાતોનો આશય દરદીને આપણો સધિયારો મળે તે છે. સાંભળશો તો સમજાઈ જશે. Watch here- https://t.co/ndfGGS7n3Q

CoronaVirus, Covid_19, RjDhvanit, RadioMirchi, MirchiGujarati

અમદાવાદની ફર્સ્ટ કોરોના પેશન્ટ સાથે ધ્વનિતની વાતચીત. RJ Dhvanit Talks to Ahmedabad’s First Covid-19 Patient. આ વાતોનો આશય દરદીને આપણો સધિયારો મળે તે છે. સાંભળશો તો સમજાઈ જશે. Watch here- https://t.co/ndfGGS7n3Q #CoronaVirus #Covid_19 #RjDhvanit #RadioMirchi #MirchiGujarati

Let's Connect

sm2p0