આ છે જૂનો RJ ધ્વનિત! હવે આ હેર સ્ટાઈલમાં નહીં જોવા મળે! 😂 Credits: IG/ktmgraphics_ Thank you!

caricature, Rjdhvanit, dhvanit, radiomirchi, MirchiGujarati, gujarati, gujarat, ahmedabad, palanpur, gandhinagar, baroda, vadodara, rajkot, saurastra, amdavad, ktmgraphics

RJ Dhvanit,  caricature, Rjdhvanit, dhvanit, radiomirchi, MirchiGujarati, gujarati, gujarat, ahmedabad, palanpur, gandhinagar, baroda, vadodara, rajkot, saurastra, amdavad, ktmgraphics

આ છે જૂનો RJ ધ્વનિત! હવે આ હેર સ્ટાઈલમાં નહીં જોવા મળે! 😂

Credits: IG/ktmgraphics_ Thank you!

#caricature #Rjdhvanit #dhvanit #radiomirchi #MirchiGujarati #gujarati #gujarat #ahmedabad #palanpur #gandhinagar #baroda #vadodara #rajkot #saurastra #amdavad #ktmgraphics

આ છે જૂનો RJ ધ્વનિત! હવે આ હેર સ્ટાઈલમાં નહીં જોવા મળે! 😂 Credits: IG/ktmgraphics_ Thank you! #caricature #Rjdhvanit #dhvanit #radiomirchi #MirchiGujarati #gujarati #gujarat #ahmedabad #palanpur #gandhinagar #baroda #vadodara #rajkot #saurastra #amdavad #ktmgraphics

Let's Connect

sm2p0