આ છે RJ ધ્વનિત નામના અતરંગી જંતુનું સતરંગી કેરીકેચર. Credits: IG/ tootifrooticomics

caricature, Rjdhvanit, dhvanit, radiomirchi, MirchiGujarati, gujarati, gujarat, ahmedabad, palanpur, gandhinagar, baroda, vadodara, rajkot, saurastra, amdavad

RJ Dhvanit,  caricature, Rjdhvanit, dhvanit, radiomirchi, MirchiGujarati, gujarati, gujarat, ahmedabad, palanpur, gandhinagar, baroda, vadodara, rajkot, saurastra, amdavad

આ છે RJ ધ્વનિત નામના અતરંગી જંતુનું સતરંગી કેરીકેચર.

Credits: IG/ tootifrooticomics

#caricature #Rjdhvanit #dhvanit #radiomirchi #MirchiGujarati #gujarati #gujarat #ahmedabad #palanpur #gandhinagar #baroda #vadodara #rajkot #saurastra #amdavad

આ છે RJ ધ્વનિત નામના અતરંગી જંતુનું સતરંગી કેરીકેચર. Credits: IG/ tootifrooticomics #caricature #Rjdhvanit #dhvanit #radiomirchi #MirchiGujarati #gujarati #gujarat #ahmedabad #palanpur #gandhinagar #baroda #vadodara #rajkot #saurastra #amdavad

Let's Connect

sm2p0