આજે માણીએ આદિત્ય ગઢવીના ગમતાં ગરબા! સંગીતકાર પાર્થ ભરત ઠક્કરની સાથે આદિત્યએ ખૂબ સરસ કામ કર્યું છે, એને પણ વધાવીએ. Remembering Bamboo Beats! Aditya Gadhavi Parth Bharat Thakkar Mirchi Rock N Dhol Presented by Bank of Baroda Co powered by : Smule India Sakhiya Skin Clinic

adityagadhavi, parthbharatthakkar, parththakkar, rjdhvanit, dhvanit, rockndhol, gamtagarba, RadioMirchi, MirchiGujarati, gujarat, garba, raas, ahmedabad, surat, baroda, rajkot, vadodara

આજે માણીએ આદિત્ય ગઢવીના ગમતાં ગરબા! સંગીતકાર પાર્થ ભરત ઠક્કરની સાથે આદિત્યએ ખૂબ સરસ કામ કર્યું છે, એને પણ વધાવીએ. Remembering Bamboo Beats! Aditya Gadhavi Parth Bharat Thakkar Mirchi Rock N Dhol Presented by Bank of Baroda Co powered by : Smule India Sakhiya Skin Clinic #adityagadhavi #parthbharatthakkar #parththakkar #rjdhvanit #dhvanit #rockndhol #gamtagarba #RadioMirchi #MirchiGujarati #gujarat #garba #raas #ahmedabad #surat #baroda #rajkot #vadodara

Let's Connect

sm2p0