તો લ્યો આ ગાયું… રવિન્દ્રનાથ ઠાકુરની રચના (અનુવાદ ઝવેરચંદ મેઘાણી) સ્વરાંકન : શ્યામલ - સૌમિલ મુન્શી @rakshitpandit ની ડીમાન્ડ પૂરી થઈ..

literature, gujarat, gujarati, tagore, rabindranathtagore, zaverchandmeghani, music

RJ Dhvanit,  literature, gujarat, gujarati, tagore, rabindranathtagore, zaverchandmeghani, music

તો લ્યો આ ગાયું…

રવિન્દ્રનાથ ઠાકુરની રચના (અનુવાદ ઝવેરચંદ મેઘાણી) સ્વરાંકન : શ્યામલ - સૌમિલ મુન્શી

@rakshitpandit ની ડીમાન્ડ પૂરી થઈ..

#literature #gujarat #gujarati #tagore #rabindranathtagore #zaverchandmeghani #music

તો લ્યો આ ગાયું… રવિન્દ્રનાથ ઠાકુરની રચના (અનુવાદ ઝવેરચંદ મેઘાણી) સ્વરાંકન : શ્યામલ - સૌમિલ મુન્શી @rakshitpandit ની ડીમાન્ડ પૂરી થઈ.. #literature #gujarat #gujarati #tagore #rabindranathtagore #zaverchandmeghani #music

Let's Connect

sm2p0