હમણાંથી રોજ સવારે આ મોર અમને આ ગીત ગાવા પ્રેરે છે - “મોરલા હો ! મુંને થોડી ઘડી તારો આપ અષાઢીલો કંઠ : ખોવાયેલી વાદળીને હું છેલ્લી વાર સાદ પાડી લઉં.” - રવિન્દ્રનાથ ટાગોર (અનુ. ઝવેરચંદ મેઘાણી)

rabindranathtagore, gujarati, zaverchandmeghani, literature, gujaratiliterature, rabindrasangeet

RJ Dhvanit,  rabindranathtagore, gujarati, zaverchandmeghani, literature, gujaratiliterature, rabindrasangeet

હમણાંથી રોજ સવારે આ મોર અમને આ ગીત ગાવા પ્રેરે છે -

“મોરલા હો ! મુંને થોડી ઘડી
તારો આપ અષાઢીલો કંઠ :
ખોવાયેલી વાદળીને હું
છેલ્લી વાર સાદ પાડી લઉં.”

- રવિન્દ્રનાથ ટાગોર (અનુ. ઝવેરચંદ મેઘાણી)

#rabindranathtagore #gujarati #zaverchandmeghani #literature #gujaratiliterature #rabindrasangeet

હમણાંથી રોજ સવારે આ મોર અમને આ ગીત ગાવા પ્રેરે છે - “મોરલા હો ! મુંને થોડી ઘડી તારો આપ અષાઢીલો કંઠ : ખોવાયેલી વાદળીને હું છેલ્લી વાર સાદ પાડી લઉં.” - રવિન્દ્રનાથ ટાગોર (અનુ. ઝવેરચંદ મેઘાણી) #rabindranathtagore #gujarati #zaverchandmeghani #literature #gujaratiliterature #rabindrasangeet

Let's Connect

sm2p0