હું વિરોધ કરું છું! https://t.co/GMZw3iSSqj

protest, ahmedabad, amdavad

હું વિરોધ કરું છું! #protest #ahmedabad #amdavad https://t.co/GMZw3iSSqj

હું વિરોધ કરું છું! #protest #ahmedabad #amdavad https://t.co/GMZw3iSSqj

Let's Connect

sm2p0