આ લ્યો વર્ષનો પેહલો જોક, Pregnant મહિલાઓના ખાતામાં રૂ 6000 જમા થશે! આને કહેવાય "CASH ON DELIVERY" Happy New Year my Digital Family! Have an Objective Year Ahead! Source: Internet

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0