આપણા પ્રિય લોકગાયક પ્રફુલ્લ દવે અને એમની પ્રતિભાવંત દીકરી ઈશાની દવેના ગમતાં ગરબા! @prafulldave @ishanipdave Mirchi Rock N Dhol Presented by @officialbankofbaroda Co powered by : @smulein @sakhiyaskinclinic

prafuldave, ishanidave, rjdhvanit, dhvanit, rockndhol, gamtagarba, RadioMirchi, MirchiGujarati, gujarat, garba, raas, ahmedabad, surat, baroda, rajkot, vadodara

આપણા પ્રિય લોકગાયક પ્રફુલ્લ દવે અને એમની પ્રતિભાવંત દીકરી ઈશાની દવેના ગમતાં ગરબા!

@prafulldave @ishanipdave

Mirchi Rock N Dhol Presented by @officialbankofbaroda
Co powered by : @smulein
@sakhiyaskinclinic

#prafuldave #ishanidave #rjdhvanit #dhvanit #rockndhol #gamtagarba #RadioMirchi #MirchiGujarati #gujarat #garba #raas #ahmedabad #surat #baroda #rajkot #vadodara

આપણા પ્રિય લોકગાયક પ્રફુલ્લ દવે અને એમની પ્રતિભાવંત દીકરી ઈશાની દવેના ગમતાં ગરબા! @prafulldave @ishanipdave Mirchi Rock N Dhol Presented by @officialbankofbaroda Co powered by : @smulein @sakhiyaskinclinic #prafuldave #ishanidave #rjdhvanit #dhvanit #rockndhol #gamtagarba #RadioMirchi #MirchiGujarati #gujarat #garba #raas #ahmedabad #surat #baroda #rajkot #vadodara

Let's Connect

sm2p0