આથી જાહેર જનતાના લાભાર્થે શ્યામલ થી પ્રહલાદનગરના 'posh' roadનું નામકરણ સંસ્થાએ "Disco Road" કરેલ છે, જેની નોંધ લેશોજી...

Best RJ in Gujarat, Radio Mirchi

Let's Connect

sm2p0