આપણાં Politicians તો ભ'ઈ જબરા "શોખીન"! //Song of the Day: Jab bhi koi kagana bole Payal chhanak jaye

Shaukeen

RJ Dhvanit,  Shaukeen

આપણાં Politicians તો ભ'ઈ જબરા "શોખીન"!

#Shaukeen

//Song of the Day: Jab bhi koi kagana bole Payal chhanak jaye

આપણાં Politicians તો ભ'ઈ જબરા "શોખીન"! #Shaukeen //Song of the Day: Jab bhi koi kagana bole Payal chhanak jaye

Let's Connect

sm2p0