જો Phoneમાં રમાતી "તીન પત્તી"ના આધારે Police પકડી જતી હોત, તો અત્યારે અડધું અમદાવાદ જેલમાં હોત! :: વાહ રે Digital દુનિયા... ::

TeenPatti

RJ Dhvanit,  TeenPatti

જો Phoneમાં રમાતી "તીન પત્તી"ના આધારે Police પકડી જતી હોત, તો અત્યારે અડધું અમદાવાદ જેલમાં હોત!

:: વાહ રે Digital દુનિયા... ::

#TeenPatti

જો Phoneમાં રમાતી "તીન પત્તી"ના આધારે Police પકડી જતી હોત, તો અત્યારે અડધું અમદાવાદ જેલમાં હોત! :: વાહ રે Digital દુનિયા... :: #TeenPatti

Let's Connect

sm2p0