માછલીઓ ઊંડે પતંગિયાં તરે.. performed with @bhaktikubavat at

vitaminshe, GIFA, gujaratifilm, awards

RJ Dhvanit,  vitaminshe, GIFA, gujaratifilm, awards

માછલીઓ ઊંડે પતંગિયાં તરે..
performed with #vitaminshe @bhaktikubavat at #GIFA

#gujaratifilm #awards

માછલીઓ ઊંડે પતંગિયાં તરે.. performed with #vitaminshe @bhaktikubavat at #GIFA #gujaratifilm #awards

Let's Connect

sm2p0