કોણ કહેતું હતું કે જ્યારે કોઈ "પટેલ" મુખ્યમંત્રી બને ત્યારે દુષ્કાળ પડે!!!???

Patel, Gujarat, Rain, Anandiben

Let's Connect

sm2p0