હવે તો મને પણ વાંધો છે padmavat થી! https://t.co/ci4mmSxdR6

padmavat, typo, gujarati

હવે તો મને પણ વાંધો છે padmavat થી! #padmavat #typo #gujarati https://t.co/ci4mmSxdR6

હવે તો મને પણ વાંધો છે padmavat થી! #padmavat #typo #gujarati https://t.co/ci4mmSxdR6

Let's Connect

sm2p0