વ્યાજદર ઘટાડો પાછો ખેંચ્યો!!!! આમ હોય પણ? Oversight? Really?!! . .

breakingnews, aprilfools, happyaprilfoolday, rjdhvanit, mirchigujarati

RJ Dhvanit,  breakingnews, aprilfools, happyaprilfoolday, rjdhvanit, mirchigujarati

વ્યાજદર ઘટાડો પાછો ખેંચ્યો!!!!

આમ હોય પણ? Oversight? Really?!!
.
.
#breakingnews #aprilfools #happyaprilfoolday #rjdhvanit #mirchigujarati

વ્યાજદર ઘટાડો પાછો ખેંચ્યો!!!! આમ હોય પણ? Oversight? Really?!! . . #breakingnews #aprilfools #happyaprilfoolday #rjdhvanit #mirchigujarati

Let's Connect

sm2p0